Tulip Sundae Dish Glass

Tulip Sundae Dish, 6-1/2 oz., glass (H 4-7/8"; T 4"; B 3"; D 4")