Sundae Dish Glass

Sundae Dish, 6-1/4 oz., glass (H 5-3/4"; T 4"; B 3-1/8"; D 4")