Mug paneled

Mug, 10 oz., paneled, glass, clear (H 5-3/8"; T 3-1/4"; B 3-1/4"; D 4-7/8")